Kan globalisering lykkes?

En innføring for det 21. århundre

Dena Freeman
Innbinding
 
279,00 kr
 

Utvidelsen av kapitalismen og nyliberale ideologier har integrert land og enkeltpersoner sammen økonomisk. Utvidelsen av den globale økonomien truer demokratiene og nasjonalstatene. Men har demokratiene og nasjonalstatene blitt varig svekket av global finans, ugjennomsiktige former for global styring og multinasjonale selskapers makt? Kan den enorme økningen i sosial og økonomisk ulikhet reverseres?

"Kan globalisering lykkes?" er en tilgjengelig og omfattende undersøkelse av effekten av nyliberal globalisering i økonomien, kulturen og politikken på nasjonalstater og enkeltpersoner.

Boken tar for seg utviklingen og effekten av økonomisk globalisering fra 1400-tallet og frem til i dag. Hvordan kan globalisering demokratiseres for å løse globale problemer, som klimaendringer, pandemier og trusselen mot menneskerettigheter? 

 

Mer om boka

Del av ny serie. Store spørsmål-serien er en innovativ, informativ og provoserende serie som ser med nye øyne på ideer som har stor innflytelse på våre liv og verden i dag. Boka gjør komplekse begreper enkle å forstå og gir deg det du trenger for å delta i diskusjonen.

Harde fakta
Forfatter:
Dena Freeman
Oversetter:
Inger Sverreson Holmes
Format:
Heftet
Sider:
143
ISBN:
9788282382434
Utgitt år:
2022