Yngstemann på Eidsvoll

Lærerveiledning

Ole Røsholdt
Innbinding
 
99,00 kr
 

Lærerveiledningen til " "Yngstemann på Eidsvoll" Lærerveiledningen kobler boka opp mot læreplanmål etter 7. og 10. trinn. De foreslåtte oppgavene er delt inn tematisk, og de er beregnet på elever på ulike klassetrinn og med ulike forutsetninger. Oppgavene har tre ulike vanskegrader: I: Faktaspørsmål, repetisjonsoppgaver osv. II: Lage fortellinger, enkel dramatisering o.l. III: Resonnement, diskusjon, her kalt " "hjernetrim"

 

Mer om boka

Lærerveiledningen til " "Yngstemann på Eidsvoll" Lærerveiledningen kobler boka opp mot læreplanmål etter 7 og 10 trinn. De foreslåtte oppgavene er delt inn tematisk, og de er beregnet på elever på ulike klassetrinn og med ulike forutsetninger. Oppgavene har tre ulike vanskegrader: I: Faktaspørsmål, repetisjonsoppgaver osv. II: Lage fortellinger, enkel dramatisering o.l. III: Resonnement, diskusjon, her kalt " "hjernetrim"

Harde fakta
Forfatter:
Røsholdt, Ole
ISBN:
9788282380966
Utgitt år:
2014